Gabinet
psychologiczny

Joanna
Grześkowiak

Psycholog
Psychoterapeuta

Problemy będziemy mieli zawsze. To nie problem jest problemem, lecz to, jak ludzie sobie z nim radzą. To właśnie niszczy ludzi, a nie problem. Kiedy więc uczymy się inaczej sobie radzić, inaczej traktujemy problemy – i ich oblicze się zmienia

Virginia Satir

Joanna Grześkowiak - zdjęcie

Kim jestem?

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i psychoterapeutą w trakcie certyfikacji.

Ukończyłam Kurs Podstawowy Terapii Systemowej Indywidualnej i Rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej („WTTS”). Obecnie poszerzam swoją wiedzę i warsztat w ramach Kursu Terapii Systemowej dla Zaawansowanych w WTTS. Jestem członkiem nadzwyczajnym WTTS.

Doświadczenie w pracy terapeutycznej zdobywałam na stażach w Ambulatorium Terapii Rodzin Oddziału Klinicznego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w Krakowskim Ośrodku Terapii, Poradni Zdrowia Psychicznego w Poznaniu, a obecnie współpracuję z Poradnią Rodzinną w Poznaniu.

W swojej pracy stosuję podejście systemowe. Kieruję się szacunkiem do drugiego człowieka, zasadą neutralności, postawą ciekawości i uznania dla zasobów, które klient posiada.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Drugim obszarem moich zawodowych zainteresowań jest psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi. Prowadziłam z powodzeniem procesy rekrutacyjne dla największej w Polsce platformy handlowej e-commerce, współpracowałam z uczelniami i studentami, a także wspierałam i towarzyszyłam kadrze managerskiej przy podejmowaniu decyzji personalnych. Jestem również trenerem, projektowałam i przeprowadzałam szkolenia dla pracowników na różnych szczeblach organizacji oraz dla studentów.